Tlen i jego zastosowania

O czyli tlen jest pierwiastkiem odkrytym przez J. Priestley’a w roku 1774 , kiedy chemik ogrzewał związek chemiczny czyli tlenek rtęci. W wyniku procesu powstały 2 pierwiastki mianowicie tlen jak i rtęć. Rtęć osadzała się na naczyniu, wszak tlen jako gaz ulatniał się. Tlen jest w największym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, albowiem zajmuje ok. 50 procent objętościowych oraz wchodzi w zawartość metali, skał, wody, piasku, rud natomiast w stanie wolnym wchodzi w skład powietrza. Nie posiada barwy, bez woni, bez smaku dodatkowo częściowo rozpuszcza się w wodzie. Jest to pierwiastek niezbędny do podtrzymywania spalania zaś przede wszystkim oddychania. Nie dziwi w takim razie, że renoma oraz znaczenie urządzeń takich jak generatory tlenu, które znaleźć można na http://bogepolska.pl jest w rzeczy samej spore. Zastosowań dla tlenu jest nadzwyczaj wiele. Jest pomocny w sektorze medycznym, górnictwie, wykorzystywany jest do uzdatniania wody, jest bezcenny w spawaniu czy hodowli ryb, właściwie wszędzie tlen jest potrzebny.